Tilhørerpladser til hovedforhandlingen

Hovedforhandlingen i rigsretssagen mod fhv. minister Inger Støjberg vil blive afholdt i Eigtveds Pakhus, Strandgade 25 D, 1401 København.

Pressen
Der vil blive reserveret et antal pladser til pressen. Pladserne vil blive fordelt efter en ansøgningsprocedure. Medierepræsentanter skal indsende ansøgning om tildeling af pladser senest mandag den 23. august 2021 kl. 12.00. Hvis der ansøges om pladser til flere repræsentanter fra samme medie, skal ansøgningen indeholde en begrundelse herfor. Ansøgningen skal tillige angive, om der foretrækkes pladser i selve retssalen eller i et lokale med live-streaming. Ansøgningen skal sendes til Rigsretten@Hoejesteret.dk med angivelse af ”Tilhører” i emnefeltet.

Andre tilhørere
Der vil være et antal pladser til rådighed for andre tilhørere. Pladserne vil blive fordelt efter et først-til-mølle princip til de fremmødte på dagen. Der er således ikke mulighed for forhåndsreservation af pladser til andre tilhørere.

Sidst opdateret: 29. juni 2021