Tilhørerpladser til retsmødet den 25. juni 2021

Det forberedende retsmøde den 25. juni 2021 vil foregå i Folketingets Landstingssal. Der er et begrænset antal pladser til tilhørere i Landstingssalen. Fællessalen vil blive anvendt som tilhørerlokale med livestreaming for de tilhørere, der ikke er plads til i Landstingssalen, men også i Fællessalen er der begrænsede pladser.

Pressen
Der vil blive reserveret et antal pladser til pressen. Pladserne vil blive fordelt efter en ansøgningsprocedure. Medierepræsentanter skal indsende ansøgning om tildeling af pladser senest fredag den 18. juni 2021 kl. 12.00. Hvis der ansøges om pladser til flere repræsentanter fra samme medie, skal ansøgningen indeholde en begrundelse herfor. Ansøgningen skal tillige angive, om der foretrækkes pladser i Landstingssalen eller Fællessalen (livestreaming). Ansøgningen skal sendes til Rigsretten@Hoejesteret.dk med angivelse af ”Tilhører” i emnefeltet. Rigsretten forventer at tage stilling til ansøgninger i ugen op til retsmødet.

Andre tilhørere
Der vil være et antal pladser til rådighed for andre tilhørere. Pladserne vil blive fordelt efter et først-til-mølle princip til de fremmødte på dagen.

Sidst opdateret: 19. maj 2021