Her kan du læse om Rigsretten

Rigsretten består af de anciennitetsmæssigt 15 ældste højesteretsdommere og et tilsvarende antal af Folketinget efter forholdstal for seks år valgte medlemmer. For hver af de folketingsvalgte medlemmer er der valgt to stedfortrædere.

Rigsretten har ikke egne lokaler, og sekretariatsfunktionerne udføres i Højesteret. Rejses rigsretssag, etableres der midlertidige lokaler med særlig indretning af retssale.

Proceduren for behandling af en rigsretssag er reguleret i rigsretsloven og retsplejeloven. Retsplejelovens regler om habilitet finder anvendelse. Se om habilitet mv. i notat om Rigsrettens sammensætning.

Yderligere oplysninger om Rigsretten på folketinget.dk.

Se liste over Rigsrettens dommere.

Sidst opdateret: 19. februar 2021