Her kan du læse om Rigsretten

Rigsretten består af de anciennitetsmæssigt 15 ældste højesteretsdommere og et tilsvarende antal af Folketinget efter forholdstal for seks år valgte medlemmer. For hver af de folketingsvalgte medlemmer er der valgt to stedfortrædere.

Rigsretten har ikke egne lokaler, og sekretariatsfunktionerne udføres i Højesteret. Se hvor rigsretssagen mod fhv. minister Inger Støjberg vil blive afholdt under Praktiske oplysninger.

Proceduren for behandling af en rigsretssag er reguleret i rigsretsloven og retsplejeloven. Retsplejelovens regler om habilitet finder anvendelse. Se om habilitet mv. i notat om Rigsrettens sammensætning.

Yderligere oplysninger om Rigsretten på folketinget.dk.

Se liste over Rigsrettens dommere.

Sidst opdateret: 09. marts 2021