Praktiske oplysninger om domsafsigelsen

Praktiske oplysninger om domsafsigelsen, herunder om billed- og lydoptagelse samt fotografering

Den 13. december 2021 kl. 13 afsiges der dom i rigsretssagen mod fhv. minister Inger Støjberg i Eigtveds Pakhus, Strandgade 25 D, 1401 København.

Adgang til retsbygningen
Pressen og andre tilhørere skal gennemgå sikkerhedskontrol for at få adgang til Eigtveds Pakhus. Der foretages sikkerhedsscanning og kontrol af indholdet af tasker m.m. Der kan i retssalen alene medbringes tasker i ca. A4-størrelse (f.eks. en computertaske). Øvrige effekter afleveres i adgangskontrollen og udleveres ved udgang. Det er tilladt at medbringe vand, frugt el.lign., dog kun til indtagelse udenfor retssalen. Det henstilles endvidere, at man møder i så god tid, at man kan nå igennem sikkerhedskontrollen og indtage sin plads, inden retsmødet begynder kl. 13.00. Retsbygningen vil være åben fra kl. 12.00.

Lokaler og tilhørerpladser
Der er ca. 80 tilhørerpladser i selve retssalen. Der er desuden indrettet et lokale med live-streaming forbeholdt pressen med ca. 40 yderligere pladser. For nærmere information om tilhørerpladser se her.

Billed- og lydoptagelse, herunder fotografering (stillfotos)
Rigsretten har ved kendelse af 29. juni 2021 taget stilling til ansøgninger fra DR og TV 2, Ritzau, dk4 og Politiken om tilladelse til at optage og transmittere fra bl.a. domsafsigelsen. Rigsretten har givet tilladelse til, at de nævnte medier kan optage og transmittere billeder og lyd fra domsafsigelsen under retsformandens oplæsning af dommens konklusion og begrundelse. Dette indebærer, at medierne kan optage og transmittere fra 5 minutter før retsmødet den 13. december 2021 kl. 13, og indtil retten er hævet. Billedoptagelserne må alene omfatte den samlede ret, og der må ikke zoomes ind på andre end retsformanden. Fhv. minister Inger Støjberg samt anklagerne og forsvarerne må ikke filmes.

Optagelserne forestås af DR/TV 2 og deles pressen imellem (Pool-ordning). De øvrige medier kan ikke selv medbringe optage-/videoudstyr i retten. Øvrige medier og andre tilhørere må ikke foretage optagelser fra eget kamera, mobiltelefon el.lign. Dette gælder ligeledes for pressen, der opholder sig i presselokalet med live-streaming.

Alle medier vil dog have mulighed for at fotografere (stillfotos) i retssalen (og fra presselokalet med live-streaming) under domsafsigelsen i samme tidsrum og under samme vilkår som angivet ovenfor. Fotograferne skal forblive på deres pladser, når de tager billeder.

Alle Rigsrettens lokaler i Eigtveds Pakhus anses for at høre til rettens bygninger, jf. retsplejelovens § 32, stk. 5. Det er derfor forbudt uden tilladelse fra Rigsretten i øvrigt at foretage billedoptagelser, herunder fotografering (stillfotos), i rettens lokaler i Eigtveds Pakhus.

Billedoptagelser, herunder fotografering (stillfotos), uden for Eigtveds Pakhus er ikke forbudt. Der må dog ikke foretages billedoptagelser af fhv. minister Inger Støjberg på vej til eller fra retsmødet uden hendes samtykke, jf. retsplejelovens § 32, stk. 6.

Sidst opdateret: 07. december 2021