Rigsretten bruger cookies på rigsretten.dk, men du kan vælge hvilke cookies, du vil acceptere. De cookies, rigsretten.dk benytter, indeholder ingen personlige oplysninger. Her kan du se de cookies, rigsretten.dk bruger - og hvilke funktioner, de har.

Hvordan accepterer du cookies?

Hvis du endnu ikke har taget stilling til cookies, når du besøger domstol.dk, vil du blive mødt af en bjælke på siden, hvor du skal vælge, om du accepterer cookies.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du har accepteret cookies, kan du se det umiddelbart over listen med cookies ovenfor på denne side. Her er der også et link, hvor du kan ændre eller fortryde din accept af cookies.

Du behøver ikke at acceptere cookies på rigsretten.dk

Du kan godt bruge rigsretten.dk uden at acceptere cookies. Dog vil der altid være sessionscookies, der bruges til at få navigationen på hjemmesiden til at virke - disse slettes automatisk, når du lukker din browser.

Sådan sletter du cookies

Ønsker du at slette individuelle cookies eller alle de cookies, som din browser har gemt, skal du under ’Indstillinger’ (oftest i øverste højre hjørne af din browser) i din browser vælge ’Avancerede cookieindstillinger’ og tilføje rigsretten.dk til listen over websites, du vil blokere cookies fra.

Hvis du sætter din browser op til at afvise cookies konsekvent, risikerer du, at der er funktioner på nogle hjemmesider, der ikke længere vil virke.

Du kan altid fortryde din accept af cookies

Du kan altid afvise cookies på rigsretten.dk, også efter at du først har accepteret cookies. Det gør du ved at trykke på knappen "Ændring af dit samtykke" eller "Træk dig samtykke tilbage" på denne side.

Bliver mine cookieinformationer sendt til private firmaer?

Domstolsstyrelsen har på vegne af Rigsretten indgået aftaler med private it-firmaer, som hjælper med at drive og vedligeholde rigsretten.dk, og som led i samarbejdet er der indgået databehandleraftaler.

Ifølge databehandleraftalerne arbejder de eksterne samarbejdspartnere på Domstolsstyrelsens instrukser, og de må ikke anvende følsomme personoplysninger til andre formål.

Datatilsynet fører tilsyn med, at myndighederne overholder loven.

Regler, spørgsmål og ansvar

Hvis du vil vide mere om reglerne for cookies, kan du læse Cookiebekendtgørelsen på Retsinformation

Hvis du vil vide mere om brugen af cookies på rigsretten.dk, kan du sende dine spørgsmål pr. mail til rigsretten@hoejesteret.dk

Hjemmesiden for Rigsretten drives af Rigsrettens sekretariat i Højesteret, Prins Jørgens Gård 13
1218 København K, som også er ansvarlig for lagring af cookies fra rigsretten.dk på din computer, tablet eller mobiltelefon.

Sidst opdateret: 17. februar 2021