20 aug 2021

Rigsretten

Praktiske oplysninger om hovedforhandlingen - opdateret

Her kan du se praktiske oplysninger om hovedforhandlingen

Den 2. september 2021 kl. 9.00 indledes hovedforhandlingen i rigsretssagen mod fhv. minister Inger Støjberg. Hovedforhandlingen bliver afholdt i Eigtveds Pakhus, Strandgade 25 D, 1401 København.

Adgang til retsbygningen
Pressen og andre tilhørere skal gennemgå sikkerhedskontrol for at få adgang til Eigtveds Pakhus. Der foretages sikkerhedsscanning og kontrol af indholdet af tasker m.m. Der kan i retssalen alene medbringes tasker i ca. A4-størrelse (f.eks. en computertaske). Øvrige effekter afleveres i adgangskontrollen og udleveres ved udgang. Det er tilladt at medbringe vand, frugt el.lign., dog kun til indtagelse udenfor retssalen. Det henstilles endvidere, at man møder i så god tid, at man kan nå igennem sikkerhedskontrollen og indtage sin plads, inden retsmøderne begynder kl. 9.00. Retsbygningen vil hver retsdag være åben fra kl. 8.15.

Lokaler og tilhørerpladser
Der er ca. 80 tilhørerpladser i selve retssalen. Der er desuden indrettet et lokale med live-streaming forbeholdt pressen med ca. 40 yderligere pladser. For nærmere information om tilhørerpladser se her.

Billed- og lydoptagelse, herunder fotografering (stillfotos)
Rigsretten har ved kendelse af 29. juni 2021 taget stilling til ansøgninger fra DR og TV 2, Ritzau, dk4 og Politiken om tilladelse til at optage og transmittere fra hovedforhandlingen i rigsretssagen mod fhv. minister Inger Støjberg. Rigsretten har givet de nævnte medier tilladelse til optagelse og transmission af lyd og billeder (”genrebilleder”) fra 5 minutter før retsmødet den 2. september 2021 kl. 9.00, hvor hovedforhandlingen indledes, indtil dommerne har indfundet sig, og retten er sat. Der er endvidere givet tilladelse til, at medierne kan optage og transmittere billeder og lyd fra domsafsigelsen under retsformandens oplæsning af dommens konklusion og begrundelse.

Optagelserne forestås af TV 2 og deles pressen imellem (Pool-ordning). De øvrige medier kan ikke selv medbringe optage-/videoudstyr i retten. Øvrige medier og andre tilhørere må ikke foretage optagelser fra eget kamera, mobiltelefon el.lign. Dette gælder ligeledes for pressen, der opholder sig i presselokalet med live-streaming.

Alle medier vil dog have mulighed for at fotografere (stillfotos) i retssalen (og fra presselokalet med live-streaming) ved begyndelsen af retsmødet den 2. september 2021 og fra domsafsigelsen i samme tidsrum som angivet ovenfor. Fotograferne skal forblive på deres pladser, når de tager billeder.

Alle Rigsrettens lokaler i Eigtveds Pakhus anses for at høre til rettens bygninger, jf. retsplejelovens § 32, stk. 5. Det er derfor forbudt uden tilladelse fra Rigsretten i øvrigt at foretage billedoptagelser, herunder fotografering (stillfotos), i rettens lokaler i Eigtveds Pakhus. Retten er dog indstillet på at gøre undtagelse fra forbuddet og tillade pressen at foretage billedoptagelser fra presselokalet med live-streaming i pauserne under hovedforhandlingen.

Billedoptagelser, herunder fotografering (stillfotos), uden for Eigtveds Pakhus er ikke forbudt. Der må dog ikke foretages billedoptagelser af fhv. minister Inger Støjberg og vidner på vej til eller fra et retsmøde uden samtykke fra de pågældende, jf. retsplejelovens § 32, stk. 6.