15 sep 2021

Rigsretten

Kendelse om vidneførsel af Ayaan Hirsi Ali

Rigsretten har afsagt kendelse vedrørende forsvarernes anmodning om vidneførsel af Ayaan Hirsi Ali

Rigsretten har fundet, at Ayaan Hirsi Ali ikke skal indkaldes til at afgive forklaring i sagen.

Læs kendelsen her