30 aug 2021

Rigsretten

Tilhørerpladser – opdateret

Tilhørerpladser til hovedforhandlingen

Hovedforhandlingen i rigsretssagen mod fhv. minister Inger Støjberg afholdes i Eigtveds Pakhus, Strandgade 25 D, 1401 København. 

Adgang for pressen og øvrige tilhørere er ved indgangen op til Pakhus 2, Strandgade 25 C. Indgangen vil være markeret.

Der er ca. 80 tilhørerpladser i selve retssalen. Der er desuden indrettet et lokale med live-streaming forbeholdt pressen med ca. 40 yderligere pladser.

Nogle af pladserne er dagligt reserveret til pressen og andre aktører, der er knyttet til processen.

Der vil dog også være et antal pladser til rådighed for andre tilhørere. Pladserne vil efter sædvanlig praksis ved domstolene blive fordelt efter et først-til-mølle princip for at sikre en bred adgang for offentligheden til at overvære retsmøder i sagen. Pladserne vil således blive fordelt til de først fremmødte på dagen. I det omfang der er ledige tilhørerpladser, vil man i øvrigt kunne få adgang til retsmøderne på ethvert tidspunkt i løbet af dagen.

Antallet af pladser kan variere fra dag til dag. Presselokalet med live-streaming kan også benyttes af andre tilhørere i tilfælde af, at pressen ikke bruger alle pladserne i dette lokale.