23 jun 2021

Rigsretten

Praktiske oplysninger om retsmødet den 25. juni 2021 - opdateret

Her kan du se praktiske oplysninger om det forberedende retsmøde den 25. juni 2021

Den 25. juni 2021 kl. 10.00 afholdes der i medfør af rigsretslovens § 29 et forberedende retsmøde i rigsretssagen. Retsmødet vil foregå i Folketingets Landstingssal (med anvendelse af Fællessalen som tilhørerlokale med livestreaming).

Coronapas og sikkerhedskontrol
Pressen og andre tilhørere skal have gyldigt coronapas og gennemgå sikkerhedskontrol for at få adgang til Folketinget. Det er derfor ikke hensigtsmæssigt at forlade Folketinget under eventuelle pauser.

Forplejning
Der vil ikke være mulighed for forplejning. Det er tilladt at medbringe vand, frugt el.lign.

Billed- og lydoptagelse samt fotografering
For de tilhørere, som opholder sig i Landstingssalen, gøres opmærksom på, at indledningen af retsmødet og eventuelle yderligere dele af retsmødet vil blive optaget og transmitteret i tv og radio. Fotografering ved indledningen af retsmødet vil ligeledes forekomme. Hele retsmødet vil desuden blive live-streamet til Fællessalen.

Optagelse og transmission fra retsmødet vil blive forestået af Folketingets TV. Der må ikke foretages optagelser fra eget kamera, mobiltelefon el.lign. Dette gælder ligeledes for tilhørere, der opholder sig i Fællessalen. Pressen må gerne selv fotografere (stillfotos) ved begyndelsen af retsmødet.

De lokaler i Folketinget, der anvendes i forbindelse med retsmødet, anses for at høre til rettens bygninger, jf. retsplejelovens § 32, stk. 5. Det er derfor forbudt uden tilladelse fra retten at foretage billedoptagelser, herunder fotografering, ved området uden for Landstingssalen, trappen op til Landstingssalen samt entreen og indgangen til Folketinget. Retten er ikke indstillet på at gøre undtagelse fra forbuddet og tillade billedoptagelse i de pågældende lokaler i Folketinget. Forbuddet gælder, så længe lokalerne anvendes af Rigsretten i forbindelse med retsmødet. Forbuddet gælder derfor fra Rigsrettens dommere ankommer til Folketinget, hvilket vil være ca. kl. 8.30, og indtil dommerne forlader Folketinget efter votering af de spørgsmål, som skal behandles på retsmødet. Det kan ikke på forhånd siges, hvornår retsmødet og den efterfølgende votering vil være afsluttet.

Billedoptagelse uden for Folketinget er ikke forbudt. Der må dog ikke uden samtykke fra fhv. minister Inger Støjberg foretages billedoptagelser af hende på vej til og fra retsmødet, jf. retsplejelovens § 32, stk. 6.

Der gælder ikke noget forbud mod lydoptagelse uden for retssalen.

Behandling af spørgsmålet om optagelse og transmission fra hovedforhandlingen
På retsmødet skal bl.a. behandles spørgsmålet om optagelse og transmission fra hovedforhandlingen. Retsformanden vil redegøre for de ansøgninger, som Rigsretten har modtaget, og parterne vil procedere spørgsmålet. Der vil herefter være lejlighed til, at repræsentanter for de medier, som har ansøgt om en tilladelse, kan afgive et kort indlæg.