29 jun 2021

Rigsretten

Kendelse om optagelse og transmission

Rigsretten har afsagt kendelse om pressens adgang til at optage og transmittere fra hovedforhandlingen

Rigsretten har fundet, at der alene er grundlag for at give tilladelse til optagelse og transmission af lyd og billeder (”genrebilleder”) umiddelbart forud for begyndelsen af retsmødet den 2. september 2021, hvor hovedforhandlingen indledes, samt fra domsafsigelsen.

Læs kendelsen her