28 jun 2021

Rigsretten

Afsigelse af kendelser

Afsigelse af kendelser efter retsmødet den 25. juni 2021

I morgen tirsdag den 29. juni 2021 kl. 10 afsiger Rigsretten kendelser om de spørgsmål, der blev behandlet på retsmødet den 25. juni 2021, vedrørende anklageskriftet og vedrørende optagelse og transmission fra hovedforhandlingen. Kendelserne vil umiddelbart herefter blive offentliggjort på Rigsrettens hjemmeside.