19 maj 2021

Rigsretten

Emner for retsmødet den 25. juni 2021

Her kan du se, hvilke emner der vil blive behandlet på det forberedende retsmøde den 25. juni 2021

Den 25. juni 2021 kl. 10.00 afholdes der i medfør af rigsretslovens § 29 et forberedende retsmøde i rigsretssagen. Retsmødet vil foregå i Folketingets Landstingssal (med anvendelse af Fællessalen som tilhørerlokale med livestreaming). På retsmødet vil Rigsretten behandle bl.a. spørgsmål om eventuelle habilitetsproblemsstillinger, om betydningen af skærpende omstændigheder i anklageskriftet og om pressens adgang til at optage og transmittere fra hovedforhandlingen.