29 apr 2021

Rigsretten

Lokaler til rigsretssagen

Der er fundet lokaler til rigsretssagen mod fhv. minister Inger Støjberg.

Hovedforhandlingen vil blive afholdt i Eigtveds Pakhus, Strandgade 25 D, 1401 København.

Det forberedende møde, der skal afholdes efter rigsretslovens § 29, vil foregå i Folketingets Landstingssal (med anvendelse af Fællessalen som tilhørerlokale med livestreaming).