07 dec 2021

Rigsretten

Optagelse og transmission fra domsafsigelsen - opdateret

Vilkår for optagelse og transmission fra domsafsigelsen

Den 13. december 2021 kl. 13 afsiges der dom i rigsretssagen mod fhv. minister Inger Støjberg.

Rigsretten har ved kendelse af 29. juni 2021 taget stilling til ansøgninger fra DR og TV 2, Ritzau, dk4 og Politiken om tilladelse til at optage og transmittere fra bl.a. domsafsigelsen. Rigsretten har givet tilladelse til, at de nævnte medier kan optage og transmittere billeder og lyd fra domsafsigelsen under retsformandens oplæsning af dommens konklusion og begrundelse. Dette indebærer, at medierne kan optage og transmittere fra 5 minutter før retsmødet den 13. december 2021 kl. 13, og indtil retten er hævet. Billedoptagelserne må alene omfatte den samlede ret, og der må ikke zoomes ind på andre end retsformanden. Fhv. minister Inger Støjberg samt anklagerne og forsvarerne må ikke filmes.

Optagelserne forestås af DR/TV 2 og deles pressen imellem (Pool-ordning). De øvrige medier kan ikke selv medbringe optage-/videoudstyr i retten. Øvrige medier og andre tilhørere må ikke foretage optagelser fra eget kamera, mobiltelefon el.lign. Dette gælder ligeledes for pressen, der opholder sig i presselokalet med live-streaming.

Alle medier vil dog have mulighed for at fotografere (stillfotos) i retssalen (og fra presselokalet med live-streaming) under domsafsigelsen i samme tidsrum og under samme vilkår som angivet ovenfor. Fotograferne skal forblive på deres pladser, når de tager billeder.

Se praktiske oplysninger om domsafsigelsen her