Her kan du se diverse praktiske oplysninger om Rigsretten

Rigsrettens sekretariat ligger i Højesteret. 

Rigsretten
Prins Jørgens Gård 13
1218 København K
rigsretten@hoejesteret.dk

Hovedforhandlingen i rigsretssagen mod fhv. minister Inger Støjberg vil blive afholdt i Eigtveds Pakhus, Strandgade 25 D, 1401 København. Det forberedende møde, der skal afholdes efter rigsretslovens § 29, vil foregå i Folketingets Landstingssal. Fællessalen vil blive anvendt som tilhørerlokale med livestreaming for de tilhørere, der ikke er plads til i Landstingssalen.

Sidst opdateret: 29. april 2021