Optagelse og transmission

Optagelse og transmission fra retsmøderne i rigsretssagen

Optagelse og transmission fra retsmøderne i rigsretssagen kræver tilladelse.

Rigsretten har på baggrund af ansøgninger fra DR og TV 2, Ritzau, Politiken og dk4 foreløbigt besluttet at give tilladelse til, at der optages og transmitteres billeder og lyd fra 5 minutter før starten af retsmødet den 25. juni 2021 kl. 10.00 til og med, at dommerne indfinder sig, og der afsiges kendelse om eventuel adgang til yderligere optagelse og transmission fra retsmødet.

Optagelse og transmission vil foregå via Folketingets TV. Optagelserne vil blive delt med de medier, som har fået en tilladelse fra Rigsretten.

Der vil ligeledes være mulighed for, at pressen kan fotografere (stillfotos) ved begyndelsen af retsmødet i samme tidsrum som angivet ovenfor. Fotograferne skal forblive på deres pladser, når de tager billeder.

Spørgsmålet om optagelse og transmission fra hovedforhandlingen vil blive behandlet på retsmødet den 25. juni 2021 og afgøres af Rigsretten på et senere tidspunkt. På retsmødet vil retsformanden redegøre for de ansøgninger, som Rigsretten har modtaget, og parterne vil procedere spørgsmålet. Der vil herefter være lejlighed til, at repræsentanter for de medier, som har ansøgt om en tilladelse, kan afgive et kort indlæg.

Sidst opdateret: 23. juni 2021